امیدوار: ملوان- فولاد زودتر برگزار شود؛ / تهدید آلومینیوم: طبق برنامه نباشد، بازی نمی‌کنیم!

مدیر تیم فوتبال آلومینیوم اراک اعلام کرد درخواست برگزاری تنها مسابقه معوقه لیگ برتر را از سازمان لیگ داشته‌اند.