سهم ايران از روز پایانی مسابقات جهانی کشتی آزاد، يك طلا و يك نقره بود.