اومونیا با گلزنی مهاجم ایرانی خود موفق به کسب پیروزی برابر پارالیمنی شد.