بازیکنان استقلال به دلیل عدم دریافت مطالباتشان، تمرین امروز را تحریم کردند.