روز گذشته و در حاشیه مسابقات بوکس قهرمانی جوانان جهان، دو ملی‌پوش کشورمان اقدام ارزشمندی انجام دادند.