جان هردمن سرمربی کانادا میگوید ژاپن از نظر قدرت تیمی و تکنیکی جزو ده تیم برتر جهان است.