تیم ملی ایران به همراه بلژیک تنها تیمهایی هستند که از 16 بازیکن جام جهانی قبلی استفاده می‌کنند.