ناراحتی انگلیس از کاسمیرو: ولخرجی در بحران اقتصادی؟

کاسمیرو پیش از عزیمت به قطر برای حضور در ترکیب تیم ملی برزیل در انگلیس 500 هزار یورو صرف خرید ماشین‌های لوکس کرده است.