کاتاروها روی تاتامی انتخابی/ خبری از کاراته کاها در روسیه نیست!

رقابت‌های بین‌المللی کاراته روسیه در حالی عصر امروز به پایان می‌رسد که هیچ خبری از این رقابت‌ها در سایت فدراسیون منتشر نشده است.