فاکتورهای آمادگی جسمانی:

با ۵ فاکتور مهم آمادگی جسمانی آشنا شوید بسیار ضروری ومهم است که یک ورزشکار بداند درورزشی که انجام میدهد کدام یک ازعوامل یا فاکتورهای آمادگی جسمانی نقش اساسی ایفا میکندزیراازاین طریق به نتایج مطلوب زیرخواهد رسید: 1-زمان رسیدن به نقطه عطف ومطلوب دربرخورداری ازفیزیک مناسب به حداقل ممکن میرسد(پیشرفت سریع ) 2-ازآسیب دیدگی بی … ادامه

فاکتورهای آمادگی جسمانی

فاکتورهای امادگی جسمانی عوامل گوناگونی را شامل می شوند. ولی کلا براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی آمادگی جسمانی به معنای توانایی انجام کار عضلانی به صورت رضایت بخش است. در تعریفی دیگر دانشکده طب ورزش آمریکا آمادگی جسمانی را این چنین تعریف می کند: قابلیت اجرای فعالیت های بدنی (از سطح متوسط تا پُر شدت) … ادامه

طرح درس كلي رشته هندبال

جلسه موضوع درس روش اجرا تعريف ضربه نكات اصلي اشتباهات رايج 1 آشنايي با توپ ( هندبال ) – دانش آموزان با دردست گرفتن توپ و آشنا شدن با حجم و اندازه و وزن توپ آنرا به سمت بالا پرتاب كرده و دريافت مي كنند. – توپ را بر روي زمين قل داده و دوباره … ادامه